Mercedes-Benz

Service 24h z Telediagnozą.

Service 24h z Telediagnozą.

Szybciej znów w trasie dzięki Telediagnozie.

W idealnym przypadku awarię można usunąć bezpośrednio w miejscu unieruchomienia pojazdu, dzięki czemu mogą Państwo bez dłuższych przestojów kontynuować jazdę.

Przy wykorzystaniu Telediagnozy Mercedes-Benz prawdopodobieństwo zakończenia naprawy na miejscu sukcesem zdecydowanie wzrasta i pozwala uniknąć dłuższych przestojów.

Zaistniałe w pojeździe błędy za naciśnięciem przycisku przesyłane są do dyżurującego technika Service 24h. Ten analizuje otrzymane dane jeszcze przed wyjazdem na miejsce awarii i może się lepiej przygotować do jej usunięcia – na przykład przez zabranie ze sobą niezbędnych Oryginalnych Części Mercedes-Benz.

Warunkiem korzystania z Telediagnozy Mercedes-Benz jest wyposażenie pojazdu w urządzenie FleetBoard TiiRec oraz aktywacja usługi „Uptime” systemu FleetBoard.

WIĘCEJ INFORMACJI