Mercedes-Benz

Predictive Powertrain Control.

Predictive Powertrain Control.

 
Zmniejsza zużycie paliwa nawet o pięć procent.

Innowacyjny system Predictive Powertrain Control (PPC) uwzględnia dane GPS i mapy topograficzne w pracy systemu Mercedes PowerShift 3. Tempomat przewidująco i w pełni automatycznie dostosowuje zmiany biegów i prędkość pojazdu do warunków na danym odcinku trasy.

System PPC wykorzystuje szczytowy rozpęd przed wzniesieniami, na podjeździe pod górę włącza niższy bieg, przed szczytami wzniesień redukuje gaz oraz umożliwia swobodny zjazd ze wzniesienia z lekkim rozpędem.

Rezultat: optymalizacja efektywności paliwowej nawet o 5%. Doposażenie pojazdu w system PPC opłaca się więc nawet przy niskich przebiegach.
Rezultat: optymalizacja efektywności paliwowej nawet o 5%. Doposażenie pojazdu w system PPC opłaca się więc nawet przy niskich przebiegach.

Pakiet doposażeniowy PPC (B6 683 0049)* zawiera następujące komponenty:

  • sterownik
  • zestaw elementów anteny GPS
  • zestaw przewodów
  • tulejka
  • łącznik kabli
DO POBRANIA

* W połączeniu z PowerShift 3 (G5G), doposażenie niemożliwe w pojazdach z następującymi kodami wyposażenia: F2L, G0B, G0C, G0D, G0S, G0X, G2D, G3Y.