Mercedes-Benz

Bezpłatna usługa Mercedes-Benz FleetCheck dla Twojej floty.

Bezpłatna usługa Mercedes-Benz FleetCheck dla Twojej floty.

Twoje bezpieczeństwo planowania naszą ambicją.

W ciągu codziennej, bieżącej eksploatacji brakuje często czasu na to, aby między terminami przeglądów zatroszczyć się o stan swojej floty. Usługa FleetCheck to idealne rozwiązanie dla Państwa floty pojazdów ciężarowych. Sprawdzimy Państwa flotę bezpośrednio u Państwa i z miejsca wykonamy drobne naprawy – nawet w weekendy. Dzięki temu zminimalizują Państwo czasy przestoju spowodowane defektami technicznymi, uzyskają szybsze informacje na temat kosztów naprawy, a odpowiednio wczesne zaopatrzenie w niezbędne części do minimum skróci ewentualny pobyt w warsztacie serwisowym. Ponadto unikną Państwo poważniejszych braków podczas badania technicznego, które wymagają kolejnej wizyty w celu dodatkowej kontroli. W skrócie: Maksymalne bezpieczeństwo planowania to dla Państwa wielka korzyść.

WIĘCEJ INFORMACJI