Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Uptime: 

Innowacyjny moduł do Państwa umowy serwisowej.* **
Mercedes-Benz Uptime.

Inteligentna komunikacja sieciowa.

Dzięki inteligentnej komunikacji sieciowej między pojazdem, serwisem Mercedes-Benz a Państwa firmą transportową, Mercedes-Benz oferuje możliwość znacznie sprawniejszego planowania wizyt w warsztacie i pełną dyspozycyjność pojazdu. W tym celu w pełni automatyczna Telediagnoza nieustannie kontroluje status systemów pojazdu oraz odpowiednio wcześnie reaguje na awarie i potrzebę wykonania czynności przeglądowych bądź naprawczych. To pozwala na zmniejszenie liczby awarii i przestojów oraz wydajne łączenie planowych pobytów w warsztacie.

Trzy usługi, jeden cel: jeszcze pełniejsze wykorzystanie pojazdu dzięki zindywidualizowanej obsłudze klienta.

Wsparcie w czasie rzeczywistym dla czynności konserwacyjnych.

Ekskluzywny portal dla klientów zapewnia Państwu całościowy wgląd w aktualny stan eksploatacyjny Państwa pojazdów oraz podaje informacje o zalecanych czynnościach.

Ekonomiczne zarządzanie naprawami i przeglądami.

Państwa autoryzowany serwis jako pierwszy otrzymuje informacje o rozpoznanej potrzebie wykonania czynności przeglądowych bądź nadawczych. Kontaktuje się z Państwem proaktywnie i łączy konieczne do wykonania prace w jednym, odpowiadającym Państwu terminie.

Zapobieganie awariom, które unieruchamiają pojazd w trasie.

Niezwłoczne powiadomienie telefoniczne i szybka organizacja wizyty warsztatowej w autoryzowanym serwisie Mercedes-Benz położonym na trasie pojazdu, w optymalnie uzgodnionym terminie.


* Opcja za dopłatą.
** Dostępność dla Actrosa, Arocsa i Antosa zamawianych jako fabrycznie nowe od 10/2016. Dostępność jako opcja do każdej umowy ServiceContract Mercedes-Benz oraz jako oddzielny produkt. Możliwość łączenia ze wszystkimi usługami FleetBoard®. W połączeniu z Truck Data Center, standard z możliwością rezygnacji dla Actrosa, wyposażenie dodatkowe dla Arocsa i Antosa.

WIĘCEJ INFORMACJI