Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Complete.

Mercedes-Benz Complete.

Full service.

Najlepszą możliwością zabezpieczenia pojazdu jest umowa serwisowa Mercedes-Benz Complete. Ten bogaty pakiet świadczeń obejmuje wszelkie prace warsztatowe (łącznie z wymianą zużytych części), od koordynacji terminów wizyt w warsztacie po kontrolę księgową ‒ przy stałych ratach miesięcznych. Pojazd jest zawsze dyspozycyjny według planu, a koszty pozostają pod kontrolą.

Elementy umowyZabezpieczenie obejmuje
• realizacja świadczeń przez nasz serwis
• kontrola księgowa
• zarządzanie pojazdem
• Mercedes ServiceCard
• wszelkie naprawy*, łącznie ze zużywającymi się częściami na podwoziu, oraz wszystkie elementy konstrukcyjne pojazdu i wymianę podzespołów wynikającą z ich zużycia
• wszystkie zakresy czynności serwisowych* w podwoziu Mercedes-Benz wg systemu serwisowego bądź arkusza przeglądowego, łącznie z częściami zamiennymi, olejami i smarami
• kontrola i dokumentacja przebiegu
• naprawy prewencyjne, wykrywanie słabych punktów i ustalanie środków zaradczych
• pomoc na miejscu awarii
• pokrycie kosztów holowania w przypadku awarii technicznej

Korzyści dla Państwa

• zminimalizowanie ryzyka związanego z nieprzewidywalnymi naprawami
• wyższa wartość pojazdu w przypadku odsprzedaży
• przewidywalność kosztów dzięki stałej, niewygórowanej racie
• większa mobilność i efektywniejsza eksploatacja pojazdów
• znakomicie utrzymane i w pełni sprawne pojazdy
• gwarancja profesjonalnej obsługi przez wykwalifikowany personel Autoryzowanych Serwisów Mercedes-Benz
• bezgotówkowe dokonywanie przeglądów i napraw na terenie całego kraju
• ograniczenie formalności administracyjnych do minimum
• koncentracja na właściwej działalności biznesowej
• okresy umowne możliwe do 96 miesięcy i przebiegi nawet do 1 000 000 km
• możliwość połączenia z Mercedes-Benz Uptime**
• możliwość połączenia z CharterWay ServiceLeasing

  • * Nie dotyczy zabudów i osprzętu.
  • ** Opcja za dopłatą.