Mercedes-Benz

Wymagane dokumenty.

Sfinansujemy Twoje marzenia.
Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty.

Do analizy finansowej prosimy dostarczyć następujące dokumenty:

  • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego z umową spółki lub Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej nie starszy niż 3 miesiące,
  • Kopia wpisu REGON i aktu nadania NIP,
  • Deklaracje podatkowe za ostatnie 3 miesiące*,
  • Roczne rozliczenie podatkowe lub kopia bilansu, rachunek zysków i strat przedsiębiorstwa (sprawozdania F01, F02 jeśli podmiot jest zobligowany do ich sporządzania)*
  • Kopia dowodu osobistego i prawa jazdy osób podpisujących umowę.

* W szczególnych przypadkach nie są wymagane.