Mercedes-Benz

Wymagane dokumenty.

Sfinansujemy Twoje marzenia.
Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane do analizy kredytowej.

Do analizy kredytowej należy przedstawić następujące dokumenty:

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • wypis REGON i NIP,
  • deklaracje podatkowe za ostatni okres (3 miesiące) i za ostatni rok przed złożeniem wniosku kredytowego oraz bilans i rachunek wyników,
  • dowód osobisty i drugi dokument tożsamości osób podpisujących umowę.